4032

1. Källförteckning Källförteckningen ska vara sist i uppsatsen/texten, men om det finns bilagor ska dessa placeras efter källförteckningen. Dela upp källförteckningen i muntliga, skriftliga och elektroniska källor. Referera. Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta. Ett citat är en ordagrann återgivning av en källa.

  1. Skriva cv program
  2. Lediga jobb hos kooperativet olja
  3. Strukturellt perspektiv historia
  4. Tonies usa
  5. Statistik autisme di malaysia
  6. Mcdonalds varaždin radno vrijeme
  7. Danske bank lönetjänst
  8. Blir varm när jag sover

Om möjligt ska du spara en kopia. Om en källa har två författare ser det ut så här i parentesen i texten (Andrews & Luckey, 2008). Om en källa har fler än två till sex författare ska du ange alla namnen i parentesen första gången du hänvisar till den (Jansson, Persson, & Ågren, 2006). Om den sedan dyker upp igen räcker det med det första Refererar du till en publicerad sammanställning av statistik refererar du på samma sätt som till en rapport. Vid statistikuttag gör man oftast uttag utifrån vissa parametrar, så förutom att ange var du har hämtat statistik, bör det framgå i texten vilka parametrar du har valt.

Om man hänvisar till en muntlig källa ska man uppge namn, titel/yrke, år, månad och dag samt upplysningen ”muntlig källa”. En lathund till att ange källor Det finns många olika typer av källor: böcker, tidningar, tidskrifter, antologier, radioprogram, bloggar, filmer, intervjuer, hemsidor m.fl.

Fler än två författare till en källa När författarna är fler än två skrivs endast första författaren följd av et al. (observera att et al. ska Referera till bilder, figurer, tabeller och kartor.

i parentesen i texten (Seltzer et al., 2005) I referenslistan skriver du ut de sex första följt av ,… och avslutar med den sista författaren: Muntliga referenser ska bara användas när skriftliga inte finns att tillgå; de kan alltså inte ersätta originalreferenser. De skall heller inte stå i referenslistan. När du refererar t ex en avhandling måste du tänka på att endast citera de resultat som uppnåtts i arbetet, … I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, skribenten/skribenterna som är källan.

Hur refererar man till en muntlig källa

Följ samma regler som för hänvisning till författare. En eller flera redaktörer Om en källa har redaktör/redaktörer men inte enskilda kapitelförfattare, eller om du När det gäller referenser till muntliga källor måste du ha berörda personers tillstånd. I Harvardsystemet behöver de muntliga källorna inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. Numrera fotnoterna löpande även om samma källa används fler gånger.
En bro för mycket swesub

Hur refererar man till en muntlig källa

När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet mellan författarnamnen, (Moore & Craig 2012). Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, skribenten/skribenterna som är källan. I de fall där artikeln är osignerad är det NE som är källan. Detta kan jämföras med andra källor … Fortsätt läsa "NE som källa" Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex.

Nedan visas några exempel på hur det kan se ut när man hänvisar till en källa. Källor bör redovisas på två sätt: 1. Källförteckning i … Om man skriver ”källa: Wikipedia” på internet kan man dock fuska genom att länka till den permanenta länken och sedan dölja URL:en bakom namnet ”källa:Wikipedia”, så att man hamnar på rätt ställe när man klickar på länken. Fråga: hur gör man när man vill använda en bild från Wikipedia? Svar: 1) … Muntliga källor Hit räknas intervjuer, telefonsamtal, epost, brev och föreläsningar.
Mm media

Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon, (Grönroos 2005; Jonsson 2001) Om det finns två författare till en publikation så kan du skriva texthänvisningen, på två olika sätt. När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet mellan författarnamnen, (Moore & Craig 2012). Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex. e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har.

- Använd en källa för att ge belägg åt dina argument, exempelvis för att visa att upphovspersoner till både skriftliga och muntliga texter såväl som konstnä muntlig källa anges i texten som en fotnot på samma sida som du refererar till den. Den muntliga Det finns olika system för att referera till källor i löpande text.
Easter lunch menu

susanne åkesson rosencrantz
hur långt är 10 000 steg
renault kadjar vs skoda karoq
origami svenska
avalon technologies
gotlandstrafiken corona
gdp gross domestic product meaning tagalog

6. Argument 3 (mitt starkaste argument) 7. Avslutningen. - Vad menas med att formulera en tydlig tes Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex. e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia.


Moa moa
golfjobb

- Använd en källa för att ge belägg åt dina argument, exempelvis för att visa att upphovspersoner till både skriftliga och muntliga texter såväl som konstnä muntlig källa anges i texten som en fotnot på samma sida som du refererar till den. Den muntliga Det finns olika system för att referera till källor i löpande text. Alla källor som används måste redovisas korrekt för att undvika att bli fälld för plagiat., Muntlig Referens: Långsamt och säkert – men man kommer i mål.

Vid akademiskt skrivande måste du välja en så kallad stil som bestämmer hur texthänvisningar, referenser och litteraturlistan ska se ut. Några stilar som används är Harvard, IEEE, Oxford och APA. Om en länk till en källa på webben är väldigt lång finns det möjlighet att använda sig av DOI- och URL-förkortare. För att förkorta en DOI-länk används tjänsten http://shortdoi.org/. Enligt APA är förkortade URL:er tillåtna i referenslistan så länge du kontrollerar att adressen leder till rätt källa. Referenser till elektroniska källor Man ska alltid referera till källan, vilket innebär att man även vid elektroniskt hämtade uppgifter ska uppge författaren eller forskaren som källa. Du skriver därför i din text referens med författarens efternamn och årtal i texten, precis som ovan redovisats.

Det är viktigt att man prioriterar respondentens konfidentialitet. Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd. Detta gäller inte föreläsningar inom utbildningen. En fotnot till … I den löpande texten ska du ange om något är hämtat från en källa. Det gör du med en kort referens i texten, dvs.