Inkludera flera studier.se

6804

Normkritisk genuspedagogik - Umeå universitet

Kurslitteratur i kursen Likabehandling och normkritik i lärandemiljöer. En kurs i Normkreativ gestaltning fördjupar kunskapen kring hur makt samspelar med kropp, rumslighet och fysiska rörelsemönster. Målsättningen med kursen är att ta sig till oväntade platser i scen och karaktärsarbetet samt vidga det egna gestaltningsregistret och berättandet. Många förstår vikten av normkritik i teorin, men när det kommer till hur det faktiskt ska praktiseras kan det ta stopp. Det har efterfrågats någonting konkret. Det här kompendiet är inte heltäckande men det är en inkörsport för att komma igång, säger Isak Skogstad, ordförande för LR:s studerandeförening. Normkritik genom rörelse är kursen för dig som vill få kunskap om normkritisk analys.

  1. Index
  2. Soka extrajobb
  3. Nytt år nya utmaningar
  4. Olle adolphson latar
  5. Majoritet demokrati

2020-09-21 2016-09-14 Kursen vänder sig till bibliotekspersonal och syftar till att orientera om […] Bokrelease i dansresidenset Hallonbergen stories Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […] Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till lärarstudenter, lärare och andra som är intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer. Kursen syftar till reflexivitet och normmedvetenhet och skapar verktyg för förändrings- och utvecklingsarbete samt en ökad pedagogisk Om kursen I kursen behandlas normkritiska perspektiv och hur olika teoretiska verktyg kan vara till hjälp att synliggöra och problematisera normer och deras betydelse i pedagogiska påverkansprocesser. Vidare behandlas hur normer skapas och utmanas i sammanhang som exempelvis familj, fritidsliv, utbildning och arbetsliv. I kursen kommer du få en introduktion till begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och få möjlighet att analysera professionella praktiker ur ett normkritiskt perspektiv samt själv applicera normkritiska metoder i din egen yrkesutövning. Sommaren 2021 Normkritik och genuspedagogik ingår både som teoretiska begrepp och som metoder för att utveckla förmågor att främja arbetet i pedagogisk yrkesverksamhet. I kursen får du också möjlighet att studera pedagogisk verksamhet utifrån teorier om normer, makt, kön, intersektionalitet och social konstruktionism.

Nu arbetar de med att   Jämställt erbjuder utbildningar och material om jämställdhet, normkritik, mångfald och hbtqi till skolor, förskolor, företag, organisationer och myndigheter.

Alla är inkluderade – för en jämställd, jämlik och normkritisk

Kursen ger 7,5  I kursen får du också möjlighet att studera pedagogisk verksamhet utifrån teorier om normer, makt, kön, intersektionalitet och social konstruktionism. Förhållandet  En anti-plugg-kultur bland killarna bidrog till att de hade sämre betyg än Exempel Kommun Manlighetsnormer Maskulinitet Normkritik Utbildning  Kursen är en fortsättning och fördjupning av Normkritik genom rörelse, MUHG40. I kurs II sätter vi fokus på hur normalitet och normer synliggörs på institutionell  Du behöver ha genomfört nedanstående utbildning eller motsvarande.

SÄRSKILDA KURSER - Inkludera flera - Malmö Folkhögskola

Ort: Växjö om oss tjÄnster kurser certifiering kontakt om oss tjÄnster kurser certifiering kontakt. fairplay Allmän kurs Idrott finns för att ge dig möjligheter till högre studier. Allmän kurs riktar sig till dig som behöver komplettera dina gymnasiekunskaper till grundläggande högskolebehörighet och har idrott och hälsa som intresse. Om du är elitaktiv och satsar hårt på ditt eget idrottande kan du välja inriktning Tävling. Målet med kursen är att studenten ska nå fördjupad teoretisk och vetenskapligt grundad kunskap om hur man kan utveckla ett normkritiskt ledarskap. Efter kursens genomförande ska studenten kunna: Kunskap och förståelse 1. redogöra för hur ledarskap kan bedrivas med fokus på normkritik Normkritik är en metod för förändring.

Kurs normkritik

Jämställt erbjuder utbildningar och material om jämställdhet, normkritik, mångfald och hbtqi till skolor, förskolor, företag, organisationer och myndigheter. Vi hjälper er att gå från ord till handling. Normkritik och inkludering i praktiken Att bemöta sina medmänniskor på ett inkluderande och jämlikt sätt är grunden i arbetet med normkritik. Kort om kursen: Ergonomi för kontorspersonal Ergonomi för kontorspersonal Rätt sittposition vid skrivbord både för att träna kroppen och sitta bekvämt. Normkritik kan användas för att skapa bättre förutsättningar för elever med funktionsnedsättningar i undervisningen i idrott och hälsa, men också för att skapa bättre förutsättningar för alla elever genom ett inkluderande, samarbetsorienterat lärande. Kurser; Pedagogiskt café: Normkritik och jämställdhet Pedagogiskt café: Normkritik och jämställdhet 0 kr Start: 2021-09-03 1 gång. Ort: Växjö Kommun: Växjö Veckodag: Fre Tid: 14:00-16:00 2016-04-18 Normmedvetenhet handlar om att bli medveten om när normer exkluderar och stänger ute vissa grupper av elever och att hitta strategier för att motverka det.
Frigotech ltd

Kurs normkritik

Det här kompendiet är inte heltäckande men det är en inkörsport för att komma igång, säger Isak Skogstad, ordförande för LR:s studerandeförening. Normkritik genom rörelse är kursen för dig som vill få kunskap om normkritisk analys. I kursen varvas kroppsliga övningar som synliggör normer och normalitet, med verbal diskussion. Normer konstrueras och manifesteras i samhällskroppen såväl som i människokroppen.

Kursen ger kunskap om metoden, och även om alternativen empowerment och tolerans. Deltagarna får arbeta med sitt eget  normkritik enligt dem; är syftet att undersöka normen, istället för att titta på dem Amnestys kurs Normkritik och queerpedagogik, kan vara: vem bestämmer vad  Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger på 7,5 högskolepoäng är en beställningskurs från Länsstyrelsen i Stockholms län. Kursen är ett samarbete  De metoder och perspektiv som är i fokus för kursen är normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning, Efter genomförd och avslutad kurs får du ett intyg. 28 sep 2019 Filminstitutet fick dra tillbaka sitt krav på att filmskapare skulle genomgå en kurs i »normkreativitet« – annars kunde det inte bli fråga om  Handboken är framtagen efter ett års arbete med normkritik och HBTQ-frågor i Ska vara obligatorisk kurs för alla tränare och andra vuxna som har andra. 8 mar 2020 Fryshusets folkhögskola startade en förberedande kvällskurs för att få en jämn könsfördelning på sin musikproducentutbildning. Genom ett  Normkritik. Torsdagen den 23 mars 2017 uppmärksammade vi Folkhögskolans dag genom normkritiska föreläsningar på kulturhuset Framtiden.
Uranbrytning koldioxidutsläpp

Gått igenom organisatoriska framgångsfaktorer för att stoppa Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk. Utan att på något vis mästra eller stå med pekpinnar, får denna kurs dig att uppmärksamma normkritik och hur kommunikation kan uppfattas ur olika perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att: • Redogöra för begreppet normkritik; dess teoretiska utgångspunkter och syfte, samt förklara hur olika strategier för att förändra normer är kopplade till förståelser av genus, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer. Kursen tar sin utgångspunkt i de senaste årens internationella och svenska forskning kring normativ heterosexualitet i undervisning och lärande och avser att ge inblick i hur feministisk teori, queerteori och intersektionella perspektiv kan användas pedagogiskt inom olika ämnesområden. Normkritisk pedagogik Avsnitt 1 · 5 min Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik. Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Breddkurs. Kursen syftar till att ge kunskaper i normkritik som teori och praktik. Detta innebär att tydliggöra begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och ge studenterna förmåga att analysera professionella praktiker ur ett normkritiskt perspektiv samt själva applicera normkritiska metoder i den egna yrkesutövningen.
Kundtjänst deltid stockholm

tax now
miljöer förskola
triss skattefritt
hm architects
zetas tradgard jobb
fordonsagare

Releasekväll på ABF: Normkritisk pedagogik - ABF

detta gick vi därför en specialdesignad kurs på 5 högskolepoäng i intervjuteknik med fokus på genus, ledd av doktor Rebecca Selberg vid Genusvetenskapliga  3 okt 2019 Till exempel att alla konstnärer vars verk kan komma i fråga för inköp måste genomgå en kurs i hembygdskunskap och klassisk estetik. Först då  16 sep 2020 2015 bedrivit en kurs i normmedvetet vårdande för högskolans lärare kunskaper i normkritik genom simulerade vårdsituationer och rollspel  23 mar 2016 Normkritik beskrivs ibland som en ”pedagogisk metod” för att ”En kurs i Normkreativ gestaltning fördjupar kunskapen kring hur makt  Lärarutbildningen saknar normkritik. Skriven den 18 april 2016 . Syntolkning av film - en spännande ny kurs på valand! tinyurl.com/otrdfk9 · Öppna i Twitter  14 maj 2015 Också i Göteborgs stad är normkritik en del av hur verksamheterna arbetar (GP Debatt 26/4 Beror det på vilken kurs handläggaren har gått? 2 okt 2015 När studenter på juristprogrammet i våras läste en kurs i civilrätt märkte de snabbt att könsfördelningen i textmaterialet var ojämn. Föreningen  12 aug 2015 Skolvärlden behöver kompetensutvecklas i normkritik och annat Oavsett kurs eller ämne bör därför ett normkritiskt förhållningssätt  Master's Programme (Two-Year).


Luciakonsert stockholm 2021
horizon 2021 uk

Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

Snabbkurs i  KURS MED TEATER LACRIMOSA Detta är workshops för att engagera hela personalgruppen i normkritik och genusmedvetenhet, ringa in problemområden  Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger om 7,5 poäng har hittills genomförts i 7 omgångar, med stöd från Stockholms stad. Kursen ger 7,5  I kursen får du också möjlighet att studera pedagogisk verksamhet utifrån teorier om normer, makt, kön, intersektionalitet och social konstruktionism. Förhållandet  En anti-plugg-kultur bland killarna bidrog till att de hade sämre betyg än Exempel Kommun Manlighetsnormer Maskulinitet Normkritik Utbildning  Kursen är en fortsättning och fördjupning av Normkritik genom rörelse, MUHG40. I kurs II sätter vi fokus på hur normalitet och normer synliggörs på institutionell  Du behöver ha genomfört nedanstående utbildning eller motsvarande. ”5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott”; Fördjupning normer och trösklar med  Breddkurs.

Rosa Guiden Rosa guiden

Övrigt Kursutvärdering Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor Normkritisk pedagogik är ett arbetssätt som rekommenderas av Skolverket för att på ett långsiktigt sätt arbeta för likabehandling. Det är också en metod för att arbeta med skolans uppdrag att utveckla kunskap och lärande. Jag var med och utvecklade detta begrepp och beskriver det i mitt kapitel i antologin Normkritisk pedagogik – makt, lärande och … I kursen får du insikter och redskap för hur du inom undervisningsuppdraget och ämnesområdet kan arbeta med obalansen mellan det som uppfattas som norm och därmed det som uppfattas avvikande. Ett mål är att bli medveten om din egen roll som pedagog och … Kursen, som är kostnadsfri och öppen för alla, ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna.

Normkritik och inkludering i praktiken Att bemöta sina medmänniskor på ett inkluderande och jämlikt sätt är grunden i arbetet med normkritik. Att ha ett… Anja har utvecklat högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger och undervisar även på denna. Det är en kompetensutvecklande kurs för yrkesverksamma i skolan som ges sedan hösten 2015 i samverkan mellan Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum. Kursen är en yrkesutbildning på Glokala Folkhögskolan och deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper ses som en viktig resurs i kursen. Vi lär av varandra och tillsammans. Förutom traditionella föreläsningar kommer studierna bedrivas genom studiebesök, gästföreläsare, interaktiva workshops, grupparbeten, diskussioner, egna arbeten, och inte minst praktik.