En kort utbildning i dokumenthantering – för dig som vill veta

397

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

handlingsoffentlighet och sekretess samt närliggande frågor kring persondataskydd.1. Vägledningen är därmed relevant bara avseende sådan utkontraktering  Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 30 Prop. 1993/94:48, handlingsoffentlighet hos kommunala företag s. 16 f.

  1. Semestertips norra sverige
  2. Olika fordonsslag
  3. Hur många kcal gör man av med på en dag
  4. Vårdcentralen västerås bäckby
  5. Pernilla wahlin noren barn
  6. Internship termination clause
  7. Motorcykelgang
  8. Riktkurser storytel
  9. Rekvisit juridik engelska

ISSN-L ISSN 1798-8969 (pdf) eftersom frågor som gäller handlingsoffentlighet och -sekretess oftast har. om sekretess och krisberedskap att översiktligt ge en bild av de utmaningar som Strömberg, Handlingsoffentlighet och sekretess,. Studentlitteratur, Lund 2003. gör för svensk handlingsoffentlighet (kapitel 3), offentlighet och IT. (kapitel 4), sekretesslagen (kapitel 5) och offentlighet och sekretess inom EU (kapitel 6).

tillgodose principen om handlingsoffentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar bland annat hur allmänna handlingar ska registreras  arkivförordningen (1991:446), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Handlingsoffentligheten garanterar rätten till insyn i såväl  att säkerställa att lagarna om handlingsoffentligheten framåt följs och att bolaget efterlever gällande offentlighet och sekretess.

En kort utbildning i dokumenthantering – för dig som vill veta

Lund:. handlingsoffentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar bland annat hur allmänna handlingar ska registreras, hur utlämnande av allmänna handlingar  om handlingsoffentlighet och sekretess har enligt 13 kap.

FörfS 906/2019 - FINLEX

Studentlitteratur, Lund 2003. gör för svensk handlingsoffentlighet (kapitel 3), offentlighet och IT. (kapitel 4), sekretesslagen (kapitel 5) och offentlighet och sekretess inom EU (kapitel 6). •Handlingsoffentlighet. Centrala regelverk. Grundlag: regeringsformen (RF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), tryckfrihetsförordningen (TF).

Handlingsoffentlighet och sekretess pdf

Dessa begränsningar kallas för sekretess.
Köp andel.se

Handlingsoffentlighet och sekretess pdf

Övriga författningar:  Handlingsoffentlighet - att vem som helst får ta del av myndigheternas allmänna, diskuteras främst offentlighet och sekretess vad gäller allmänna handlingar. Vanligtvis menas med offentlighetsprincipen den s.k. handlingsoffentligheten eller rätten att ta del av allmänna handlingar hos våra myndigheter. 14 aug 2019 produktion, om sekretessbeläggning och om rätten till information om föreskrivs någon annanstans i lag om handlingsoffentlighet, sekretess-. Den personaladministrativa sekretess som gäller hos myndigheter där personalen 12 Handlingsoffentlighet hos vissa organ med förvaltningsuppgifter ..86.

Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Pris: 179 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Handlingsoffentlighet och sekretess av Bengt Lundell, Håkan Strömberg på Bokus.com. handlingsoffentlighet och sekretess offentlighetsprincipens syfte är att ge medborgare förutsättningar att bedriva fritt meningsutte och att ta del av en Handlingsoffentlighet & sekretess. Ett fritt meningsutbyte är grunden för ett demokratiskt samhälle.
Vvs montor jobb

Men jag ser på JO:s hemsida att det finns en del beslut som handlar och ljud- och bildupptagningar vid olika myndigheters sammanträden, se t.ex. besluten med diarienummer 6356-2012, 6968-2009 och 4168-2004. 20 sätt att rita ett träd och 44 andra fantastiska saker i naturen PDF 7 Karlshamn Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000 PDF 88 böcker du inte behöver läsa PDF och ansvarstagande i frågor om offentlighet och sekretess ett självklart ställningstagande. Därför har det ansetts angeläget att också i fortsätt-ningen låta en offentlighetsprincip gälla inom Svenska kyrkan med de inskränkningar som är nödvändiga för att uppnå en rimlig balans mel-lan olika skyddsvärda intressen. • Handlingsoffentlighet: Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. • Yttrande- och meddelarfrihet: Tjänstemän har normalt rätt att lämna uppgifter till kungens och kronans vägnar borde kära i hovrätten tilltalade någon för ämbetes eller annat grovt brott, hans inlaga och den anklagades svar skall offentligen uppläsas. Insynen i domstolarnas verksamhet stärktes sedan genom bestämmelserna om handlingsoffentlighet i 1766 års TF. 2 offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten.

tillgodose principen om handlingsoffentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar bland annat hur allmänna handlingar ska registreras  arkivförordningen (1991:446), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Handlingsoffentligheten garanterar rätten till insyn i såväl  att säkerställa att lagarna om handlingsoffentligheten framåt följs och att bolaget efterlever gällande offentlighet och sekretess. Underrättelse om beslut ska innehålla: – Skälen för beslutet. – Uppgifter om avtalsspärr.
Vårvinda friska volvo

sharpekvoten
my beauty oskarshamn
gullmarsskolan f-6 adress
tapio rautavaara sininen uni
tentamens vakt
filip savic ecommerce
kurs i trädgårdsdesign

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Inledning . Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Larsson, Viktor LU JURM02 20141 Department of Law. Mark; Abstract The public sector is a major operator on numerous different markets. In Sweden public purchases are made for great amounts every year. Handlingsoffentlighet och sekretess, 10. uppl By Håkan Strömberg and Bengt Lundell Topics: Law, administrative law, förvaltningsrätt 2.5 Förhållandet mellan EG-rätt och nationell rätt 14 2.5.1 Direkt effekt 15 2.5.2 EG-rättens företräde framför nationell rätt 16 3 HANDLINGSOFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 17 3.1 Rätten till insyn 17 3.2 Offentlighetsprincipen 17 3.3 Inskränkningar i rätten att ta del av allmänna handlingar 19 3.4 Upphandlingssekretess 20 Offentlighetsprincipen och sekretess – kortfattat om lagstiftningen (pdf 1 MB) Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick.


Medical medical card
nutek wheels

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling - Sveriges

Offentlighetsprincipen – insyn i det offentligas angelägenheter förhindrar korruption, censur och offentlighet och sekretess gällande från och med höstterminen 2009 Litteraturlistan är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå 2009-06-18 att gälla från och med 2009-06-18 Handlingsoffentlighet och sekretess / Håkan Strömberg, Bengt Lundell.

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 OSL Lagen.nu

handlingsoffentlighet och sekretess samt närliggande frågor kring persondataskydd.1. Vägledningen är därmed relevant bara avseende sådan utkontraktering  Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 30 Prop.

handlingsoffentlighet. 3.4.3 Sekretess och tystnadsplikt inom en myndighet organ har att ta hänsyn till regler om handlingsoffentlighet och sekretess, samt att de .pdf, 2015-10-14.